Nuoli seuraavaan artikkeliin
×
ASIAKIRJA X 26.01.2020

Puolustuspuhe epäselkeydelle

Et ehkä aina ymmärrä suunnittelua. Aina ei tarvitse. Se tekeekin suunnitellusta tuotteesta vain mielenkiintoisemman. Joskus muotoilun tarkoituksena voi ihan vain olla kaunista katseltavaa – mutta suunnittelutyöstä voi myös muotoutua arvoitus. Sellaisen voi ratkaista yleensä joko logiikalla tai omalla mielikuvituksella, miten vain itse haluat.

Kuvitus voi parhaillaan esittää kysymyksen (Muradov 2015). Kysymys kutsuu katsojan osallistumaan, jolloin hän ei ole passiivinen vastaanottaja, vaan osallistuu merkitysten luontiin käymällä dialogia teoksen kanssa (Rimmon-Kenan 1999: 163-164). Mielestäni graafisella suunnittelulla on voima luoda jotain samanlaista.

Narratologian eli kertomusten tieteen parissa on vallitseva yhteisymmärrys siitä, että lukijan osallistuminen on merkittävä osa kerrontaa. Kaikki kertomukset ovat nimittäin luonteeltaan aukkoisia – ne eivät pysty kertomaan kaikkea (Chatman 1993: 29-30). Aukoiksi määritellään kerronnan vihjaukseksi tai sanomatta jätetyt kohdat, jotka jäävät lukijan täydennettäväksi (Hosiaisluoma 2003, 77). Aukkoja on monenlaisia: merkityksellisiä tai merkityksettömiä. Joskus ne ovat välttämättömiä pakkoja, mutta niitä voi käyttää myös hyödyksi: aukot voivat lisätä esimerkiksi jännityksen tunnetta tai auttaa tekijää niin sanotusti ”pihtaamaan” tietoa, kunnes tulee oikea aika tehdä paljastuksia. (Rimmon-Kenan 1999: 156, 159.)

Tämä toki sotii oppilaitoksissa opetettuja graafisen suunnittelun hyveellisiä perussääntöjä vastaan. Tavallisesti viestin tulisi olla mahdollisimman nopeasti ja vähällä vaivalla omaksuttavaa. Mutta säännöt on tehty rikottaviksi.


Chatman, Seymour 1993/1978: Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film.
Ithaca: Cornell University Press.
Housiaisluoma, Yrjö 2003: Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY.
Muradov, Roman 2015: Finding Inspiration with Roman Muradov. Skillshare & Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=qBdluAhlsjU. (käyty 19.10.2019)
Rimmon-Kenan, Slomith 1999/1983: Kertomuksen poetiikka. (Narrative Fiction: Contemporary Poetics.) Suom. Auli Viikari. Tampere: Tammer-paino Oy.


Teksti
Veronica Koskinen
Koodaus
Sally Luhta